องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
 


ขอความร่วมมือประชาชนตำบลเกาะลอย ในการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวของท่าน เพื่อขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ได้ทำการสำรวจข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า  โดยการเก็บข้อมูลรายละเอียดของสัตว์เลี้ยงตามครัวเรือนของประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะลอย ให้ได้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนสนัขและแมวในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน จึงขอความร่วมมือประชาชนตำบลเกาะลอยที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ขึ้นทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย และ ทางโทรศัพท์หมายเลข 037-578637 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 

2022-05-30
2022-05-18
2022-04-21
2022-03-25
2022-03-22
2022-03-17
2022-03-15
2022-03-14
2022-03-10
2022-03-10