องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
 


นายสมพิษ กุลธรรม นายก อบต.เกาลอย พร้อมด้วยผอ.กองช่าง หัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการศึกษา พนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านด่านศรัทธาอุดม และนายอุเทน จันทร์สุข รก.ราชการแทน ผอ.รพ.สต.เกาะลอย ลงพื้นที่ตรว


วันที่ 26 ม.ค. 65 นายสมพิษ กุลธรรม นายก อบต.เกาลอย พร้อมด้วยผอ.กองช่าง หัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการศึกษา พนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านด่านศรัทธาอุดม และนายอุเทน จันทร์สุข รก.ราชการแทน ผอ.รพ.สต.เกาะลอย ลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมแบบบูรณาการร่วมกันก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และตามมาตรการของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข

2022-04-21
2022-03-25
2022-03-22
2022-03-17
2022-03-15
2022-03-14
2022-03-10
2022-03-10
2022-03-09
2022-03-07