องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2565 พ.ศ. 2565


เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 อบต.เกาะลอย ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2565 พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีสิบเอกประยูร  ทองลาด  ปลัด อบต.เกาะลอย เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2565 พ.ศ. 2565 นำเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นตามลำดับต่อไป

2022-04-21
2022-03-25
2022-03-22
2022-03-17
2022-03-15
2022-03-14
2022-03-10
2022-03-10
2022-03-09
2022-03-07