องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
 


จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสัมพันธ์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง


วันที่ 20 มกราคม 2565 พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะลอย จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสัมพันธ์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง

2022-04-21
2022-03-25
2022-03-22
2022-03-17
2022-03-15
2022-03-14
2022-03-10
2022-03-10
2022-03-09
2022-03-07