องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
 


ทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปรับปรุงแก้ไข รถนำ้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งาน


 
วันที่ 14 มกราคม 2565 นายกสมพิษ กุลธรรม และท่านปลัด ผอ.กองช่าง สั่งการ ทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปรับปรุงแก้ไขรถน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน
2022-04-21
2022-03-25
2022-03-22
2022-03-17
2022-03-15
2022-03-14
2022-03-10
2022-03-10
2022-03-09
2022-03-07