องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
 


ประชุมสภาอบต.เกาะลอย สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ 2565


วันที่ 11 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย  นายสมพิษ  กุลธรรม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย  ซึ่งได้รับการรับรองผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ได้แถลงนโยบายต่อสภา อบต.เกาะลอย ในการประชุมสภา อบต.เกาะลอย สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2565
2022-04-21
2022-03-25
2022-03-22
2022-03-17
2022-03-15
2022-03-14
2022-03-10
2022-03-10
2022-03-09
2022-03-07