องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift Policy ) ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในการดำเนินงานและในช่วงทุกเทศกาลสำคัญ

    รายละเอียดข่าว

นายสมพิษ  กุลธรรม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย แจ้งประกาศ  เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี  รับผิดชอบต่อหน้าที่  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย จึงประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ  (No gift Policy ) ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในการดำเนินงานและในช่วงทุกเทศกาลสำคัญ เพื่อให้คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยทุกระดับ  ณ วันที่ 11 มกราคม 2565    เอกสารประกอบ นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift Policy ) ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในการดำเนินงานและในช่วงทุกเทศกาลสำคัญ
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ