องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th


การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ได้ดำเนินการจัดทำแผ่นพับ "การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร" เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 16 ต.ค. 2562