องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th


การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ได้ดำเนินการจัดทำแผ่นพับ "การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น" เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ทราบและถือปฏิบัติ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 16 ต.ค. 2562