องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ได้ดำเนินการจัดทำและประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ จึงประฃาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
 


    เอกสารประกอบ

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ