องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ได้จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ถือปฏิบัติ ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 

    เอกสารประกอบ ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ