องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ได้จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้การดำเนินการขององคืการบริหารส่วนตำบลเกาะลอย มีความดปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 26 มี.ค. 2562