องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

E-Service
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แบบฟอร์มใบลา [ 9 ต.ค. 2561 ]
2 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร [ 9 ต.ค. 2561 ]
3 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน [ 9 ต.ค. 2561 ]
4 หนังสือแสดงความประสงค์เปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพ [ 9 ต.ค. 2561 ]
5 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ [ 9 ต.ค. 2561 ]
6 แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 9 ต.ค. 2561 ]
7 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ต.ค. 2560 ]
8 แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร [ 19 ม.ค. 2560 ]
9 ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 [ 16 ม.ค. 2560 ]
10 แบบฟอร์มขอใช้สถานที่ราชการ [ 16 ก.ค. 2555 ]
 
หน้า 1|2