องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มใบลา [ 9 ต.ค. 2561 ]158
2 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร [ 9 ต.ค. 2561 ]116
3 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน [ 9 ต.ค. 2561 ]113
4 หนังสือแสดงความประสงค์เปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพ [ 9 ต.ค. 2561 ]112
5 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ [ 9 ต.ค. 2561 ]112
6 แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 9 ต.ค. 2561 ]118
7 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ต.ค. 2560 ]149
8 แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร [ 19 ม.ค. 2560 ]116
9 ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 [ 16 ม.ค. 2560 ]119
10 แบบฟอร์มขอใช้สถานที่ราชการ [ 16 ก.ค. 2555 ]118
11 แบบฟอร์มร้องทุกข์ ร้องเรียน อบต. [ 16 ก.ค. 2555 ]120