องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
การเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการรักษาวินัย
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2562 ]
2 การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา [ 16 ต.ค. 2562 ]
3 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร [ 16 ต.ค. 2562 ]
4 จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย [ 16 ต.ค. 2562 ]
5 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและกลยุทธการบริหารงานบุคคล [ 16 ต.ค. 2562 ]
6 วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2562 ]