องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
การเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการรักษาวินัย
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศมาตราการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ [ 1 มี.ค. 2565 ]136
2 ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 1 มี.ค. 2565 ]100
3 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 17 มิ.ย. 2563 ]58
4 การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2562 ]143
5 การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา [ 16 ต.ค. 2562 ]137
6 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร [ 16 ต.ค. 2562 ]147
7 จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย [ 16 ต.ค. 2562 ]131
8 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและกลยุทธการบริหารงานบุคคล [ 16 ต.ค. 2562 ]137
9 วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2562 ]129