องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]0
2 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 24 มี.ค. 2565 ]104
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 [ 1 มี.ค. 2565 ]101
4 รายงานผลการเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]105
5 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลัดภัยในวันหยุดรายการ [ 12 ม.ค. 2565 ]96
6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต.เกาะลอย [ 25 พ.ย. 2564 ]103
7 รายงานผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]104
8 รายงานผลการดำเนินการโครงการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 3 ธ.ค. 2563 ]176
9 รายงานสรุปผลการเข้ารับการอบรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 พ.ย. 2563 ]133
10 รายงานผลการดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]133
11 สรุปรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุุคคล ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]92
12 รายงานผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]142
13 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]143
14 แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of work life) ประจำปี 2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]111
15 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ประจำปี 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]99
16 รายงานผลการดำเนินการโครงการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ม.ค. 2563 ]145
17 รายงานผลการดำเนินการโครงการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และกลุ่มผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]93
18 รายงานผลการดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]91
19 รายงานผลโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน ประจำปี 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]95
20 รายงานผลการฝึกอบรมของพนักงาน [ 26 มิ.ย. 2562 ]94