องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 มี.ค. 2565 ]45
2 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 7 พ.ค. 2564 ]52
3 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 3 พ.ค. 2564 ]49
4 ผลการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น สังกัดสำนักปลัด รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) [ 9 เม.ย. 2564 ]56
5 ผลการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) [ 9 เม.ย. 2564 ]51
6 ผลการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น สังกัด กองคลัง รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) [ 9 เม.ย. 2564 ]52
7 ผลการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น สังกัด กองช่าง รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) [ 9 เม.ย. 2564 ]53
8 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]47
9 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ [ 18 ม.ค. 2564 ]53
10 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 30 ต.ค. 2563 ]53
11 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality work life) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ต.ค. 2563 ]48
12 มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินัย [ 7 ต.ค. 2563 ]52
13 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและข้าราชการประเภทอื่น [ 9 ก.ค. 2563 ]44
14 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ [ 22 มิ.ย. 2563 ]51
15 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]54
16 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้สอบแข่งขันได้ [ 6 ก.พ. 2563 ]61
17 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]55
18 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบประเมินครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 62 - 31 มีนาคม 2563) ครึ่งปีแรก [ 3 ต.ค. 2562 ]52
19 โครงการยอย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงาน และบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]51
20 การปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี และการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล [ 26 มิ.ย. 2562 ]51
 
หน้า 1|2