องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 โครงการยอย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงาน และบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]
2 การปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี และการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล [ 26 มิ.ย. 2562 ]
3 การวิเคราะห็การกำหนดตำแหน่ง [ 26 มิ.ย. 2562 ]
4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และลูกจ้างประจำปี พ.ศ.2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]
5 โครงการอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลเกาะลอย [ 26 มิ.ย. 2562 ]
6 ร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับข้าราชการและลูกจ้าง [ 26 มิ.ย. 2562 ]
7 โครงการฝึกอบรมการปฎิบัติงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน ประจำปี 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]
8 การส่งเสริมจริยธรรม และรักษาวินัย ของบุคลากรในหน่วยงาน [ 26 มิ.ย. 2562 ]
9 การพัฒนาบุคลากร [ 26 มิ.ย. 2562 ]
10 การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร [ 26 มิ.ย. 2562 ]