องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
ควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]90
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 ต.ค. 2564 ]96
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]92
4 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 22 เม.ย. 2563 ]90
5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]86
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]118
7 แผนการตรอบสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 ต.ค. 2562 ]98
8 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 (เมษายน 2562 - กันยายน 2562) [ 15 ต.ค. 2562 ]90
9 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) [ 8 เม.ย. 2562 ]89
10 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ต.ค. 2561 ]91
11 รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน [ 1 ต.ค. 2561 ]95