องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) [ 7 เม.ย. 2565 ]143
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.เกาะลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 ก.พ. 2565 ]149
3 รายงานการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่ อบต.เกาะลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]103
4 รายงานติดตามผลการลดพลังงานจามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]71
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) [ 20 เม.ย. 2564 ]152
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]154
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก (รอบเมษายน 2563) [ 21 เม.ย. 2563 ]186
8 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]110
9 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ธ.ค. 2562 ]113
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]113
11 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (เมษายน 2561) [ 30 เม.ย. 2561 ]105
12 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 13 ธ.ค. 2560 ]109