องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของ อบต.เกาะลอย [ 10 ม.ค. 2561 ]
2 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 28 ก.พ. 2560 ]
3 แนวทางปฏิบัติตามประมวงจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.เกาะลอย [ 6 ต.ค. 2554 ]
4 ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น อบต.เกาะลอย พ.ศ. 2553 [ 12 มี.ค. 2553 ]
5 ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร อบต.เกาะลอย พ.ศ. 2553 [ 12 มี.ค. 2553 ]
6 ประกาศประมวลจริยธรมของข้าราชการ อบต.เกาะลอย พ.ศ. 2552 [ 30 เม.ย. 2552 ]
7 ประกาศกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง อบต.เกาะลอย พ.ศ. 2549 [ 19 ม.ค. 2549 ]