องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565 พ.ศ. 2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]5
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2565 พ.ศ. 2565 [ 13 ธ.ค. 2565 ]4
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 พ.ศ. 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]1
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 พ.ศ. 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]2
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 พ.ศ. 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]6
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 23 ก.ย. 2564 ]10
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 พ.ศ. 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]129
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 พ.ศ. 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]152
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 15 ก.ค. 2562 ]155
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 พ.ศ.2561 [ 12 ธ.ค. 2561 ]122
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561 พ.ศ. 2561 [ 12 ธ.ค. 2561 ]136
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2561 พ.ศ.2561 [ 27 มี.ค. 2561 ]151
13 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( 2561-2664 ) [ 30 พ.ย. 2560 ]116
14 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2558-2562 [ 9 มิ.ย. 2557 ]162
15 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 [ 31 ก.ค. 2556 ]122
16 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2554-2558 [ 27 ก.ค. 2555 ]123