องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 พ.ศ. 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 พ.ศ. 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 15 ก.ค. 2562 ]
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 พ.ศ.2561 [ 12 ธ.ค. 2561 ]
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561 พ.ศ. 2561 [ 12 ธ.ค. 2561 ]
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2561 พ.ศ.2561 [ 27 มี.ค. 2561 ]
7 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( 2561-2664 ) [ 30 พ.ย. 2560 ]
8 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2558-2562 [ 9 มิ.ย. 2557 ]
9 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 [ 31 ก.ค. 2556 ]
10 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2554-2558 [ 27 ก.ค. 2555 ]