องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย พ.ศ. 2566 - 2570 [ 29 ส.ค. 2565 ]47
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2565 ]155
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 2 มี.ค. 2565 ]117
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2565) [ 24 ก.ย. 2564 ]157
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 8 เม.ย. 2564 ]113
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 19 ต.ค. 2563 ]114
7 รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2563 ]157
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2563 ]156
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน [ 7 ต.ค. 2562 ]113
10 รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน [ 7 ต.ค. 2562 ]108
11 รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]160
12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2562 ]112
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ( พ.ศ. 2561- 2564 ) [ 5 พ.ย. 2561 ]120
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) [ 28 ก.พ. 2561 ]119
15 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) [ 27 ก.พ. 2561 ]138
16 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 31 มี.ค. 2560 ]118