องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของพนักงานส่วนตำบล [ 29 เม.ย. 2559 ]
2 คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 12 ต.ค. 2558 ]
3 การแก้ไขคำสั่งหรือการยกเลิกคำสั่ง [ 14 พ.ย. 2556 ]
4 คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ต.ค. 2556 ]
5 ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 17 ต.ค. 2555 ]
6 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 10 ต.ค. 2554 ]
7 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัตงาน “พัสดุ" [ 15 ก.ค. 2553 ]
8 คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล (ในระดับควบและนอกระดับควบ) [ 18 มี.ค. 2552 ]
9 คู่มือการปฏบิัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 18 มิ.ย. 2551 ]