องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย เรื่องรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]4
3 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ธ.ค. 2565 ]5
4 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]148
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย เรื่องรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]106
6 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 7 ส.ค. 2561 ]162
7 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 [ 3 พ.ย. 2560 ]105
8 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 24 ต.ค. 2560 ]159
9 ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน [ 24 ต.ค. 2560 ]108
10 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560 [ 31 พ.ค. 2560 ]108
11 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 30 ธ.ค. 2559 ]116
12 เผยแพร่หนังสือนำส่ง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 30 ธ.ค. 2559 ]119