องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 305 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) [ 20 ก.ค. 2565 ]3
2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1/2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]2
3 ประกาศแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 21 เม.ย. 2565 ]63
4 ประชาสัมพันธ์การสมัคร "นักข่าวอาสาสาธารณภัย" ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ [ 21 เม.ย. 2565 ]71
5 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]63
6 ประรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ป.ตรี มหาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ จังหวัดปราจีนบุรี [ 19 เม.ย. 2565 ]66
7 ข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับประชาชนในการทิ้งชุดทดสอบแอนติเจนและหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว [ 19 เม.ย. 2565 ]65
8 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านด่านศรัทธาอุดม กรณีพิเศษ [ 28 มี.ค. 2565 ]55
9 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุย์  เชิญชวนผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน [ 21 มี.ค. 2565 ]53
10 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านด่านศรัทธาอุดม กรณีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 [ 14 มี.ค. 2565 ]54
11 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านด่านศรัทธาอุดม กรณีเหตุพิเศษ [ 9 มี.ค. 2565 ]53
12 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) [ 14 ก.พ. 2565 ]58
13 ตลาดประชารัฐบ้านค้อ ตำบลเกาะลอย อำเภอประจัตคาม จังหวัดปราจีนบุรี [ 15 พ.ย. 2564 ]17
14 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]64
15 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ปี 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]59
16 ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย [ 6 ต.ค. 2564 ]60
17 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย [ 6 ต.ค. 2564 ]59
18 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]69
19 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย [ 1 ต.ค. 2564 ]59
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับหาสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการสรรหาและเลือกสรร [ 29 ก.ย. 2564 ]65
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16