องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและข้าราชการประเภทอื่น [ 9 ก.ค. 2563 ]
2 โครงการเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]
3 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 10 มิ.ย. 2563 ]
4 ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กรอกแบบสำรวจ EIT ในการประเมินคุณภาพแบบโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]
5 ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน กรอกแบบสำรวจ IIT ในการประเมินคุณภาพแบบโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]
6 การยื่นลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเริมและพัฒนาคุรภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 1 พ.ค. 2563 ]
7 10 มาตรการประจำวัน ป้องกัน COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 27 เม.ย. 2563 ]
8 การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครูและพนักงานจ้าง [ 22 เม.ย. 2563 ]
9 ประกาศสรรหา รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลและข้าราชการประเภทอื่น [ 21 เม.ย. 2563 ]
10 ประกาศสรรหา รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลและข้าราชการประเภทอื่น [ 21 เม.ย. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21