องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและข้าราชการประเภทอื่น [ 7 พ.ค. 2564 ]
2 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักของตน และเข้าไปในพื้นที่สาธารณะ [ 21 เม.ย. 2564 ]
3 ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านด่านศรัทธาอุดม สังกัด อบต.เกาะลอย [ 16 เม.ย. 2564 ]
4 ผลการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สังกัดสำนักปลัด [ 9 เม.ย. 2564 ]
5 ผลการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น สังกัดกองคลัง รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สังกัดสำนักปลัด [ 9 เม.ย. 2564 ]
6 ผลการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น สังกัดสำนักปลัด รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) [ 9 เม.ย. 2564 ]
7 ผลการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น สังกัดกองช่าง รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) [ 9 เม.ย. 2564 ]
8 ประชาสัมพันธ์แผนการออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม (สุนัขและแมว) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม [ 8 เม.ย. 2564 ]
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ [ 2 เม.ย. 2564 ]
10 ประชาสัมพันธ์เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25