องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]
2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]
3 เผยแพร่สัญญาจ้างเลขที่ 019/2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]
4 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและข้าราชการประเภทอื่น [ 3 ก.ย. 2563 ]
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก [ 21 ส.ค. 2563 ]
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก [ 20 ส.ค. 2563 ]
7 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย [ 14 ส.ค. 2563 ]
8 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและข้าราชการประเภทอื่น [ 9 ก.ค. 2563 ]
9 เผยแพร่สัญญาจ้างเลขที่ 019/2562 [ 2 ก.ค. 2563 ]
10 โครงการเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22