องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]
2 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ปี 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]
3 ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย [ 6 ต.ค. 2564 ]
4 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย [ 6 ต.ค. 2564 ]
5 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย [ 1 ต.ค. 2564 ]
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับหาสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการสรรหาและเลือกสรร [ 29 ก.ย. 2564 ]
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย เรื่อง งดให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราว [ 14 ก.ย. 2564 ]
8 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 8 ก.ย. 2564 ]
9 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและข้าราชการประเภทอื่น [ 7 พ.ค. 2564 ]
10 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักของตน และเข้าไปในพื้นที่สาธารณะ [ 21 เม.ย. 2564 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29