องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
ประวัติและความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
           ประมาณ 300 ปีมาแล้ว มีราษฎรอพยพมาจากนครเวียงจันทร์ ได้มาตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณบ้านด่าน ม.5 ปัจจุบัน  โดยมีหลวงตาชินเป็นหัวหน้า ขึ้นกับเมืองประจันคาม ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลเกาะลอย  มีจำนวน 7 หมู่บ้าน  และมี กำนันทองดำ นพสูรย์ เป็นกำนันคนรก          
          องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง ที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 116 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะลอย  อำเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี  โดยได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539  มีเนื้อที่ประมาณ 24.592  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  15,792 ไร่ ห่างจากอำเภอประจันตคาม ประมาณ 4 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอประจันตคาม  ห่างจากตัวจังหวัดปราจีนบุรี ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร