องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
กองการศึกษาฯ

- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายอดิศักดิ์  ยาเกิ้น
นักวิชาการศึกษา

นางลออ  เจริญศิลป์
นางสางกนกพร  เฟื่องขจร
ครู ค.ศ.๒
ผู้ดูแลเด็ก
- ว่าง -  - ว่าง -
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานธุรการ