องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

สินค้า OTOP

ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติความเป็นมา

ประมาณ 300 ปีมาแล้ว มีราษฎรอพยพมาจากนครเวียงจันทร์ ได้มาตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณบ้านด่าน     (ม.5 ปัจจุบัน) โดยมีหลวงตาชินเป็นหัวหน้า ขึ้นกับเมืองประจันคาม ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบล    มี 7 หมู่บ้าน มีกำนันทองคำ นพสูรย์ เป็นกำนันคนแรก

พื้นที่

ตำบลเกาะลอย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต. สัมพันธ์ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านหอย และ ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,130 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 130 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางโดยรถยนต์จากศาลพ่อหลักเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านตลอดหน้าค่ายพรหมโยธี ถึงสี่แยกนเรศวร เลี้ยวขวาไปตามถนนสุวรรณศร ผ่านเส้นทางเข้าน้ำตกเขาอีโต้ ตรงมาถึงสี่แยกไฟแดง ระยะทางประมาณ 20 กม. เลี้ยวชวาอีก 1 กม. ถึงที่ว่าการอำเภอประจันตคาม ขับรถผ่านทางรถไฟไปตามถนนสายประจันตคาม-ศรมหาโพธิ์ อีก 6 กม. ถึงที่ทำการ อบต. เกาะลอย อยู่ทางด้านขวามือ

ผลิตภัณฑ์

สุ่มไก่

เสื่อรำแพน

น้ำมันเลี้ยงผิวร้อยชั่งมันตำลำ

ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่