องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
กองช่าง

นายธวัชชัย  ประเสริฐศิลป์
ผู้อำนายการกองช่าง
   
  - ว่าง -  
  วิศวกรโยธา  

- ว่าง -
- ว่าง -
นายช่างไฟฟ้า

นายช่างโยธา


- ว่าง -

 นางสาววัชราภรณ์  ประเสริฐศิลป์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
นายปัญญา  เดชสุภา
 นายสำอาง  บุสกุล
นายธนวัฒน์  ฆานะสิทธิ์
พนักงานขับรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ