องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์  -

นางสาวนพนาถ พรัดขำ
นางสาวสมใจ วรสวัสดิ์
นายธวัชชัย ประเสริฐศิลป์
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 เบอร์โทรศัพท์  083-3978391  เบอร์โทรศัพท์  080-3719656  เบอร์โทรศัพท์  085-0962161