องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
สมาชิกสภา อบต.
นายบัณฑิตย์  กุลธรรม
 
ประธานสภา ฯ อบต.

เบอร์โทรศัพท์ 081-4986883

นายนะที  เขตต์สิงห์


รองประธานสภาฯ อบต.


บอร์โทรศัพท์ 086-0494791


นางสาวศรัณย์พร  มีชัย
นางสาวอรสา  สิทธิพล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
เบอร์โทรศัพท์ 065-8362965  เบอร์โทรศัพท์ 064-5298805


นายสุรสิงห์  สิทธิวงษ์
นายสมควร  จิรัฐิติเจริญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
บอร์โทรศัพท์ 098-1626472 บอร์โทรศัพท์ 081-8629621


นายศิริศักดิ์  เสนแสง

 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6  
เบอร์โทรศัพท์ 097-2466872