องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร


นายสมพิษ   กุลธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย
โทร. 081 – 9407645

นายมานัส  บ้านค้อ
สมชาย    รอดไพบูลย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย
โทร. 090 – 1247050 โทร. 062 - 3656414

นายฟื้น   พานิช
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย
โทร. 085 - 2772045