องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง


โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2565  วันที่ 26-27 สิงหาคม 2565

2022-09-05
2022-08-30
2022-08-26
2022-08-24
2022-08-24
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-05
2022-08-03
2022-08-01