องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
 


ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย โดยนายสมพิษ  กุลธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย มอบหมายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี งบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2565 - 11 สิงหาคม 2565 ในเขตพื้นที่ ม. 1 - 7 ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

 

 

2022-08-03
2022-08-01
2022-07-28
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-22
2022-07-21
2022-05-30
2022-05-18
2022-04-21