องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th


 


มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 6/2564


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย นำโดยนายกสมพิษ  กุลธรรม นายก อบต.เกาะลอย สิบเอกประยูร  ทองลาด ปลัด อบต.เกาะลอย และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ประชาชนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 6/2564 กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ต้องกักตัวที่บ้าน เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อสังเกตอาการและตรวจหาเชื้อ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบต.เกาะลอย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 จำนวน 26 ครัวเรือน รวม 34 ราย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564