องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 6/2564


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย นำโดยนายกสมพิษ  กุลธรรม นายก อบต.เกาะลอย สิบเอกประยูร  ทองลาด ปลัด อบต.เกาะลอย และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ประชาชนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 6/2564 กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ต้องกักตัวที่บ้าน เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อสังเกตอาการและตรวจหาเชื้อ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบต.เกาะลอย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 จำนวน 26 ครัวเรือน รวม 34 ราย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564
2022-08-03
2022-08-01
2022-07-28
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-22
2022-07-21
2022-05-30
2022-05-18
2022-04-21