องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th


 


มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม


สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะลอย จำนวน 5 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น.