องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th


 


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะลอย


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะลอย เพื่อให้ประชาชนในตำบลเกาะลอยมีหน้ากากอนามัยสวมใส่ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)