องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th


 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564