องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th


 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกาะลอย ครั้งที่ 2/2564


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย โดยนายสมพิษ กุลธรรม ประธานคณะกรรมการกองทุน จัด ประชุมคณะกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม อบต.เกาะลอย เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน สปสช.