องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th


 


ประชุมร่วมผู้นำท้องถิ่นตำบลเกาะลอย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย จัดประชุมร่วมผู้นำท้องถิ่นตำบลเกาะลอย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือการดำเนินงานต่างๆ และรับฟังความคิดเห็น ปัญหา/อุปสรรคในการดดเนินงานเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะลอย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย