องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th


 


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยได้รับการสนับสนุนเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยรับมอบเตียงสนามกระดาษ โดยการสนับสนุนจากบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (SCG) จำนวน 10 เตียง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ในรูปแบบ Local Quaratine สำหรับกักตัวผู้สัมผัสโรคที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี