องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th


 


โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัชบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 7 ตำบลเกาะลอย รวมจำนวน 1,679 ตัว เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะเป็นผลให้คนและสัตว์ปลอดภัยและไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า