องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th


 


กิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประจำเดือน ธันวาคม 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น นำโดยท่านสมพิษ กุลธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาลอย และท่านกำนันสนิท  กุลธรรม ร่วมกันจัดกิจกรรม จิตอาสา "เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ" ประจำเดือน ธันวาคม 2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณตลาดนัดประชารัฐ บ้านค้อ , โรงพยาบาลส่งสเริมสุขภาพตำบลเกาะลอย , สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ม.2 ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีการจัดกิจกรรมทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ โดยรอบบริเวณ และพิธีถวายความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 betder