องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th


 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564