องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th


 


กิจกรรมจิตอาสา "เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ" ประจำเดือน กันยายน 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น นำโดยท่านสมพิษ กุลธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาลอย และท่านกำนันสนิท  กุลธรรม ร่วมกันจัดกิจกรรม จิตอาสา "เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ" ประจำเดือน กันยายน 2563 วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ถนนสายทางเข่้าวัดสัปปโคน ม.4 บ้านสัปปโคน ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีการจัดกิจกรรมทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ โดยรอบบริเวณ และพิธีถวายความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 betder