องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


กิจกรรมจิตอาสา "เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ" ประจำเดือน สิงหาคม 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น นำโดยท่านสมพิษ กุลธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาลอย และท่านกำนันสนิท  กุลธรรม ร่วมกันจัดกิจกรรม จิตอาสา "เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ" ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ณ บริเวณสนามกีฬา อบต.เกาะลอย รพ.สต.เกาะลอย ตลาดนัดประชารัฐ ม.2 บ้านค้อ โดยมีการจัดกิจกรรมทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ โดยรอบบริเวณ และพิธีถวายความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 betder