องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


รับ-มอบเจลล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย นำโดยท่านนายกสมพิษ กุลธรรม พร้อมด้วยปลัด อบต.และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มอบเจลล้างมือให้แก่ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต. และตัวแทน อสม.ของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำไปแจกจ่ายและมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ครัวเรือนละ 1 ขวด เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลเกาะลอย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย jqk44