องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th


 


ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ปะปาหมู่ที่ 2 หนองผำ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาภัยแล้ง


องค์กรบริหารส่วนตำบลเกาะลอย นำโดย นายกสมพิษ  กุลธรรม พร้อมด้วย ปลัด อบต. และ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยเจ้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 หนองผำ เนื่องจากระบบประปาไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบประปา สืบเนื่องจากปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 สำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค KUBET