องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th


 


กิจกรรมจิตอาสา


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ร่วมกับ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต.เกาะลอย นำโดย นายกสมพิษ  กุลธรรม กำนันสนิท กุลธรรม ประธานสภา อบต.เกาะลอย นายบัณฑิต  กุลธรรม  พนักงานส่วนตำบลเกาะลอย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทน อสม.ประจำตำบลเกาะลอย และประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะลอย ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ถนนสายทางเข้าวัดบ้านด่านศรัทธาอุดม หมู่ที่ 5 ตำบลเกาลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ฟุตบอล