องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


กิจกรรมจิตอาสา


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ร่วมกับ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต.เกาะลอย นำโดย นายกสมพิษ  กุลธรรม กำนันสนิท กุลธรรม ประธานสภา อบต.เกาะลอย นายบัณฑิต  กุลธรรม  พนักงานส่วนตำบลเกาะลอย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทน อสม.ประจำตำบลเกาะลอย และประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะลอย ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ถนนสายทางเข้าวัดบ้านด่านศรัทธาอุดม หมู่ที่ 5 ตำบลเกาลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ฟุตบอล