องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ประชาสัมธ์รณรงค์ป้องกันโรคติเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (COVID-19)


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย จัดรถเคลื่อนที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับโรคติเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในเขตพื้นที่ตำบลเกาะลอย ตั้งแต่วันที่16 เมษายน 2563 เป็นต้นไป