องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ( จากบ้านนางมาลี มากมูล ถึงที่ นายประเสริฐ สิงห์คำ ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอ